EU Cég- és ágazati portál

Jegyezze be cégét, vállalkozását...

openEU - Wirtschaftsportal Open UE Portal Economic openEU Austria


EU pályázatok/ támogatások

A támogatások Egyszeregye: 

Az EU tehát szeretné a Közösségben a gazdasági keretfeltételeket minden vállalat és ember számára középtávon lehetőség szerint azonos szintre vagy egy jobban összehasonlítható szintre emelni. Vállalatoknak és vállalkozóknak ki kell használniuk az „Europa“ belső piac előnyeit, s középtávon nem szabad a tagországok és az unió szubvencióira hagyatkozniuk.

Az EU kivételei ez alól az elv alól meghatározott célokat követnek, ezért nem érvényes jelenleg az általános segítség tilalma:

 • Meghatározott      regionális támogatási területek támogatásánál
 • A kis- és      középvállalkozások (KKV) támogatásánál
 • A      környezet javítását szolgáló intézkedések támogatásánál
 • Képzések,      oktatások, tanácsadás támogatásánál

A kis-és középvállalkozások (KKV) támogatásának módjai:
Az Európai Unió pénzügyi támogatást bocsát a tagországok kis –és középvállalkozásai (KKV) rendelkezésére –gyakran a tagjelölt országokéi számára is. Ezek különböző módon állnak rendelkezésre a hozzájárulástól a kölcsönig és néhány esetben biztosíték nyújtás formájában.

Közvetlen támogatások: EU projektek a legtöbb esetben megkövetelik a különböző partnerek együttműködését, mint egyetemek, egyetemeken kívüli kutató intézetek és/vagy iparvállalatok több európai országból. A projektet közösen dolgozzák ki és nyújtják be az EU-hoz, amelyek aztán a beadott dokumentumok pontos átvizsgálása után szakmailag kompetens projektvezető dönt a támogatás megítéléséről.  A következő támogatási ciklus 2014-től 2020-ig tart: http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=hu

Strukturális Alapok: Ezeket nemzeti szinten kezelik. Az országok pályázatokat írnak ki, legtöbbször a projektben résztvevők elvárt számának előzetes bejelentésével. A Strukturális Alapok a régiók közti fejlettségi különbségek csökkentését szolgálják, valamint az Európai Unión belüli gazdasági és szociális együttműködést támogatják. Az Európai Bizottság átveszi a regionális és horizontális projektek társfinanszírozását a tagországokban a következő területeken: mezőgazdaság, regionális politika, foglalkoztatási- és szociális ügyek. Sok EU-tagországában adott a lehetőség klaszter támogatások, vagy több ország egymással határos régióinak szóló projektek (INTERREG) támogatásának megszerzésére. A pályázati részvétel előfeltételei és a támogatás mértéke országonként eltérő lehet, ezért a legjobb, az iniciátor tanács szakemberihez fordulunk.

Nem pénzbeni támogató intézkedések közel az összes tagországban minden vállalkozás által igénybe vehetők programok és támogatási szolgáltatások formájában. Ezen kívül számtalan más támogatási lehetőség létezik nemzeti szinten, melyek követése leginkább hazai szakemberek által lehetséges, akiket szívesen kiközvetítünk Önöknek.

Általános információk az iniciátor tanácstól a támogatásokhoz:
Az EU támogatási projektek azok komplexitása miatt a legtöbbször csak szakemberek segítségével valósíthatóak meg. A fiatal tagországokban, mint Magyarország ma már érzékelhető, hogy az EU-projektek akadályai ahhoz vezetnek, hogy nehéz lesz az EU-tól még több pénzt kapni, mint amennyit az országnak be kell fizetnie. A legfontosabb akadályok, amelyeknél a mi professzionális segítségünkkel elháríthat:

 • Támogatási      összegek, amelyeket nem pályáznak meg, mert nincs projektgenerálás
 • Hibák a      pályázati dokumentáció összeállításában
 • Gyakran      nagyon komplikált pályázati előírások figyelembe nem vétele
 • A projektvégrehajtási      dokumentáció elkészítéséhez hiányzó idő
 • A projekt      időbeni meghosszabbodásához vezető napi problémák
 • Nem      megoldott közbefinanszírozás a támogatási összeg kifizetéséig
 • Járatlanság      a monitoring dokumentáció összeállításában

Támogatási programokD: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderwissen/eu-foerderung.html   A: http://www.eu-foerderungen.at/  H: http://www.nfu.hu/palyazatok

RO: http://www.mdlpl.ro/index.php?p=205


Éves Archívum